Kişisel Verilerin Saklanması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME FORMU

İlgincstore Aktarılan Kişisel Verilerin Korunması Konusundaki Temel Bilgilere Aşağıda Yer Vermiştir. İlgincstore, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) M. 10’dan Doğan Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmek Amacıyla Aşağıdaki Açıklamaları Müşterilerimizin Ve Web-sitemizi Ve/veya Mobil Uygulamalarımızı Kullanan Kişilerin Dikkatine Sunar. İlgincstore Işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama Metnini Yürürlükteki Mevzuatta Yapılabilecek Değişiklikler Çerçevesinde Her Zaman Güncelleme Hakkını Saklı Tutar.
07.04.2016 Tarihli Ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Uyarınca, Veri Sorumlusu Sıfatını Haiz Sitemizce Elde Edilmiş/edilecek Ya'da Sitemizce Paylaştığınız/Paylaşacağınız Şahsınıza Ait Her Türlü Bilginin (“Kişisel Veri”), Aşağıda Açıklanan Çerçevede Ve Anılan Kanunda Öngörülen Şekillerde Sitemizce Işleneceğini Ve Bilgilerinizin Otomatik Olan Ya Da Olmayan Yollarla Elde Edilmesi, Kaydedilmesi, Depolanması, Muhafaza Edilmesi, Değiştirilmesi, Açıklanması, Aktarılması, Elde Edilebilir Hale Getirilmesi'de Dâhil Olmak Üzere Bilgileriniz Üzerinde Gerçekleştirilen Her Türlü Işlemin “kişisel Verilerin Işlenmesi” Anlamına Geldiğini Bilgilerinize Sunarız. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Da Kişisel Verilerin Korunmasına Ilişkin Hüküm Içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Hükümleri Yoluyla'da Kişisel Verilerin Korunması Için Bazı Hallerde Cezai Yaptırımlar Öngörülmüştür. Diğer Yandan, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden Doğan Yükümlülüklerimizin Ifası Amacıyla Verilerin Toplanması Ve Kullanılması Gerekmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Sitemiz Başta 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 4358 Sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkında Kanun Olmak Üzere Ilgili Tüm Ulusal Uluslararası Mevzuat Ve Bunlara Dayalı Olarak Ulusal Uluslararası Yetkili Otoritelerce Yayımlanmış Olan Ikincil Düzenlemeler Ya'da Bunlarla Ilgili Olarak Veya Faaliyetleri Ile Ilgili Olarak Taraf Olduğu Sözleşmeler Kapsamındaki Yükümlülüklerinin (kimlik Tespiti, Bilgi Saklama, Raporlama, Bilgilendirme Vb.) Ve Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi; Sitemizden Talep Ettiğiniz Her Türlü Ürün Ve Hizmetlere Ilişkin Sözleşmelerin Kurulması Ve Diğer Tüm Kayıt Ve Belgelerin (Kağıt Veya Elektronik Ortamda) Düzenlenmesi, Söz Konusu Ürün Ve Hizmetlerin Sunulması Ve' De Gereği Gibi Kesintisiz Olarak Sürdürülebilmesi Gibi Amaçlar Ve Hukuki Sebeplerle Kişisel Verileriniz Sitemiz Tarafından Işlenmektedir.

İLGİNCSTORE KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ AMAÇLARLA KULLANIYOR?

İlgincstore Mevzuatın Izin Verdiği Durumlarda Ve Ölçüde Kişisel Bilgilerinizi Kaydedebilecek, Saklayabilecek, Güncelleyebilecek, Sınıflandırabilecek Ve Işleyebilecektir.
Kişisel Verileriniz Şu Amaçlarla Kullanılmaktadır:

Web Sitesi Mobil Uygulamalar Üzerinden Alışveriş Yapanın Yaptıranın Kimlik Bilgilerini Teyit Etmek i̇letişim Için Adres Ve Diğer Gerekli Bilgileri Kaydetmek Mesafeli Satış Sözleşmesi Ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Ilgili Maddeleri Tahtında Akdettiğimiz Sözleşmelerin Koşulları, Güncel Durumu Ve Güncellemeler Ile Ilgili Müşterilerimiz Ile Iletişime Geçmek, Gerekli Bilgilendirmeleri Yapabilmek,Elektronik (İnternet Mobil Vs.) Veya Kâğıt Ortamında Işleme Dayanak Olacak Tüm Kayıt Ve Belgeleri Düzenlemek,Mesafeli Satış Sözleşmesi Ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Ilgili Maddeleri Tahtında Akdettiğimiz Sözleşmeler Uyarınca Üstlenilen Yükümlülükleri Ifa Etmek,Kamu Güvenliğine Ilişkin Hususlarda Talep Halinde Ve Mevzuat Gereği Kamu Görevlilerine Bilgi Verebilmek,Müşterilerimize Daha Iyi Bir Alışveriş Deneyimini Sağlamak, “Müşterilerimizin Ilgi Alanlarını Dikkate Alarak” Müşterilerimizin Ilgilenebileceği Ürünlerimiz Hakkında Müşterilerimize Bilgi Verebilmek, Kampanyaları Aktarmak,müşteri Memnuniyetini Artırmak, Web Sitesi Ve Veya Mobil Uygulamalardan Alışveriş Yapan Müşterilerimizi Tanıyabilmek Ve Müşteri Çevresi Analizinde Kullanabilmek, Çeşitli Pazarlama Ve Reklam Faaliyetlerinde Kullanabilmek Ve Bu Kapsamda Anlaşmalı Kuruluşlar Aracılığıyla Elektronik Ortamda Ve/Veya Fiziki Ortamda Anketler Düzenlemek,anlaşmalı Kurumlarımız Ve Çözüm Ortaklarımız Tarafından Müşterilerimize Öneri Sunabilmek, Hizmetlerimizle Ilgili Müşterilerimizi Bilgilendirebilmek,hizmetlerimiz Ile Ilgili Müşteri Şikâyet Ve Önerilerini Değerlendirebilmek,Yasal Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmek Ve Yürürlükteki Mevzuattan Doğan Haklarımızı Kullanabilmek,
www.ilgincstore.com Web Sitesinden Veya Mobil Uygulamalardan Işlem Yapan Müşterilerimizin Verdikleri Veriler, Müşterilerimizin Rızaları Ve Mevzuat Hükümleri Uyarınca İlgincstore Tarafından Işlenmektedir.
www.ilgincstore.com Ziyaretçilerine Daha Iyi Hizmet Verebilmek Amacıyla Ve Yasal Yükümlülüğü Çerçevesinde, Işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama Metninde Belirlenen Amaçlar Ve Kapsam Dışında Kullanılmamak Kaydı Ile Gezinme Bilgilerinizi Toplayacak, Işleyecek, Ve Güvenli Olarak Saklayacaktır.
www.ilgincstore.com Günlük Dosyaları, Boş Gif Dosyaları Ve/veya Üçüncü Taraf Kaynakları Yoluyla Topladığı Bilgileri Tercihlerinizle Ilgili Bir Özet Oluşturmak Amacıyla Depolar. www.ilgincstore.com Size Özel Tanıtım Yapmak, Promosyonlar Ve Pazarlama Teklifleri Sunmak, Web Sitesinin Veya Mobil Uygulamanın Içeriğini Size Göre Iyileştirmek Ve/veya Tercihlerinizi Belirlemek Amacıyla; Site Üzerinde Gezinme Bilgilerinizi Ve/veya Site Üzerindeki Kullanım Geçmişinizi Izleyebilmektedir.
www.ilgincstore.com Çevrimiçi Ve Çevrimdışı Olarak Toplanan Bilgiler Gibi Farklı Yöntemlerle Veya Farklı Zamanlarda Site Üzerinde Sizden Toplanan Bilgileri Eşleştirebilir Ve Bu Bilgileri Üçüncü Taraflar Gibi Başka Kaynaklardan Alınan Bilgilerle Birlikte Kullanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İLGİNCSTORE Ile Paylaşılan Kişisel Veriler, İlgincstore Gözetimi Ve Kontrolü Altındadır. İlgincstore, Yürürlükteki Ilgili Mevzuat Hükümleri Gereğince Bilginin Gizliliğinin Ve Bütünlüğünün Korunması Amacıyla Gerekli Organizasyonu Kurmak Ve Teknik Önlemleri Almak Ve Uyarlamak Konusunda Veri Sorumlusu Sıfatıyla Sorumluluğu Üstlenmiştir. Bu Konudaki Yükümlülüğümüzün Bilincinde Olarak Veri Gizliliğini Konu Alan Uluslararası Ve Ulusal Teknik Standartlara Uygun Surette Periyodik Aralıklarda Sızma Testleri Yaptırılmakta Ve Bu Kapsamda Veri Işleme Politikalarımızı Her Zaman Güncellediğimizi Bilginize Sunarız.

 

whatsapp title
Whatsapp Support